Dienst

Google Ads- gericht adverteren in Google

Uitleg

Wat zijn Google Ads?

Google Ads gaat over adverteren in het Google netwerk. Daarbij zijn twee opties: tekstadvertenties in de Google zoekresultaten en visuele advertenties (Display advertenties) op aangesloten websites. Met deze vormen van adverteren kun je een groot deel van het internet bereiken. Veel websites zijn namelijk bij Google aangesloten en laten dus jouw advertenties zien aan hun bezoekers.

Google Ads specialist

Uitwerking

Hoe zorgen wij voor kwalitatief goede Google Ads?

Bij Flowhub hebben we hiervoor onze eigen werkwijze. Deze bestaat uit vier fases: zoektermen doelgroep, advertenties bouwen, specifieke targeting en voortdurende optimalisatie. Dit is een continu repeterend proces. Zo wordt het resultaat steeds beter. 

1: Zoektermen doelgroep
We beginnen altijd met een SEO zoekwoord analyse voor tekstadvertenties. Daarbij kijken we waar jouw doelgroep exact naar zoekt. Vervolgens kijken we of jouw website daar ook de juiste pagina voor heeft. 

Bij Display advertenties beginnen we met jouw doelgroep. In onze doelgroep analyse hebben we gekeken naar wie jouw doelgroep is. Deze gegevens gebruiken we om bij Google aan te geven op wie wij ons richten bij het inzetten van de advertenties.   

2: Advertenties bouwen
De tweede stap is het bouwen van de advertenties. Voor tekstadvertenties kiezen we voor een overtuigende tekst die bezoekers beïnvloed om naar jouw website te klikken. Voor Display advertenties ontwerpen we een inspirerende afbeelding met een duidelijke boodschap. 

3: Specifieke targeting
Daarna gaan we de advertenties zo slim mogelijk inzetten. Daarbij is het doel om zoveel mogelijk relevante mensen naar jouw website te leiden, tegen een zo laag mogelijk tarief. 

4: Voortdurende optimalisatie
Nadat de advertenties een aantal weken gedraaid hebben, gaan we optimaliseren. We weten dan de CAC (de advertentiekosten om één klant binnen te halen). Op basis daarvan gaan we experimenteren om de CAC steeds verder te verlagen. Daarnaast testen we ook steeds nieuwe zoektermen en targeting criteria, om nog meer resultaat te boeken.

Het Belang

Waarom zijn de advertenties in Google belangrijk?

89% van de mensen gebruikt Google om een antwoord te zoeken op hun probleem. Dit geldt ook in zakelijke zin. Als jouw website daarbij boven aan staat met een advertentie, dan is de kans groot dat de bezoeker op jouw website komt kijken voor een antwoord. 

En als de bezoeker jou een geschikte partij vindt, heb je een grote kans dat ze jou opbellen om het probleem op te lossen.

De voordelen van Google Ads

Een selectie:

Let’s get started

Aan de slag met Google Ads

Wil jij meer leads door gerichte advertenties in Google? 

Niels Olivier
Eigenaar & Marketing specialist