Dienst

Conversie Optimalisatie- het geheim van succes

Uitleg

Wat is Conversie?

Conversie, op het gebied van marketing, betekent: hoeveel (%) van de bezoekers de gewenste stap maakt in de klantreis. Een hele ingewikkelde zin, maar het komt hierop neer: je wilt dat zoveel mogelijk websitebezoekers uiteindelijk klanten van jou worden. En daar gaat conversie over. Conversie gaat over de stappen die je moet nemen om te zorgen dat zoveel mogelijk bezoekers contact met je opnemen en uiteindelijk betalende klanten worden.

Conversie optimalisatie
Conversie optimalisatie proces

Uitwerking

Hoe zorgen wij voor Conversie Optimalisatie?

Conversie bestaat uit meerdere onderdelen. Wij kijken daarbij naar de hele klantreis. Veel bedrijven willen dat hun bezoekers direct een offerte aanvragen. En een gedeelte zal dit willen, maar een groter gedeelte wil eerst contact opnemen en nog een groter gedeelte wil maximaal alleen nog maar iets van jouw website downloaden. Daarom breken wij de klantreis op in verschillende fases. Zo kan iedere bezoeker de stap zetten die hij/zij op dat moment wilt. Om vervolgens te zorgen dat de conversie zo hoog mogelijk ligt, hanteren wij de volgende werkwijze:

1: Doelen bepalen
Samen bepalen we welke conversies we willen realiseren. Wat willen we dat jouw websitebezoekers gaan doen? 

2: Nulmeting
We kijken naar de huidige conversie. Hoeveel procent van de bezoekers voert de actie uit die we graag willen? Als het nog niet goed meetbaar is, doordat de data structuur nog niet goed is, zorgen we eerst dat we dit goed instellen. Dit gebeurt meestal via Google Analytics.

3: Verbeterplan
In deze fase gaan we op onderzoek uit. Door middel van heatmpas, scroll diepte, website flows, mouse tracking, surveys, conversie psychologie en klantdata maken we een verbeterplan. Hierin leggen we vast welke stappen we concreet uit gaan voeren om de conversie te verhogen.

4: Uitvoering
Tijd om aan de slag te gaan. In de website, email en advertenties gaan we stap voor stap de taken uit het plan implementeren. Door middel van A/B testing en multivariate testing kunnen we steeds monitoren of het gewenste effect behaald wordt.

5: Meten
Tenslotte gaan we meten wat het effect is van de maatregelen. Daarbij onderzoeken we welke stijging we zien in de conversie, maar ook wat het concrete effect daarvan is geweest. Wat hebben de maatregelen gedaan voor jouw omzet?

Het Belang

Waarom is Conversie belangrijk?

Een lage conversie is voor veel bedrijven de oorzaak dat er online weinig klanten binnen komen. Dit komt omdat websitebezoekers van nature weinig vertrouwen hebben en onzeker zijn. Ze zoeken daarom redenen om jouw bedrijf te vertrouwen. 

Als je die onzekerheid niet wegneemt via jouw pagina’s, dan zullen jouw bezoekers het een te groot risico vinden om jou in te schakelen. De kunst is om te achterhalen welke onzekerheden jouw potentiële klanten hebben. En hier moet je slim op inspelen door dit op een goede manier te vertalen naar jouw website.

Een verschil van 1% conversie (1 op de 100 bezoekers wordt klant) en 2% kan het verschil zijn tussen groei van jouw bedrijf of stagnering/afname. Besteed hier dus genoeg tijd aan!

De voordelen van goede Conversie

Een selectie:

Let’s get started

Aan de slag met jouw Conversie

Wil jij dat een groter percentage van jouw websitebezoekers uiteindelijk klant wordt?

niels olivier

Niels Olivier
Eigenaar & Marketing specialist