De succesvolle online marketing strategie van WURK! 2021

Wurkis een online banenmarkt die op 1 juli 2021 heeft plaatsgevonden. Het evenement zou vanwege de corona regels gecanceld moeten worden. Echter, door de banenmarkt online  aan te bieden werd het evenement alsnog een groot succes! 

1 +
Werkgevers
1 +
werkzoekenden
Het verhaal van Wurk! 2021

De eerste online banenmarkt van Friesland

Wurk! 2021, het eerste Friese online banenevenement. Wurk! bood de mogelijkheid aan werkzoekenden om in contact te brengen met werkgevers, opleiders en uitzendbureaus. Daarnaast bood wurkdiverse workshops aan over o.a. de perfecte CV, werkgeluk en zelfstandig ondernemerschap.

Het doel van de banenmarkt

De perfecte match vinden tussen (potentiële) werknemers en werkgevers

De organisatie Fryslânwerkt wilde een evenement organiseren waarbij werkgevers in contact konden komen met werkzoekenden. Met als doel: Een perfecte match tussen vraag en aanbod. Een ambitieus plan, maar.. 

De tijdsplanning was erg krap. Corona heeft ervoor gezorgd dat het evenement in de knel kwam. In korte tijd moest alles geregeld worden. De banenmarkt kon niet op de gebruikelijke manier plaatsvinden, maar online.

Er moesten op korte termijn tientallen werkgevers gevonden worden en honderden werkzoekenden om zich in te schrijven voor het evenement. Flowhub en Klant in Zicht werden gevraagd om gezamenlijk een strategie te bedenken en uit te voeren om het doel te behalen.

De oplossing

Een online strategie bedenken en uitvoeren

Een online strategie bedenken en uitvoeren om vraag (werkzoekenden) en aanbod (werkgevers) gelijktijdig te bereiken is niet eenvoudig.  Echter uit de doelgroep analyse is gebleken dat werkzoekenden en werkgevers op verschillende manieren moeten worden bereikt. Het campagnes moesten dus op 2 manieren worden uitgevoerd.  

Voor de eerste campagne is er gekozen om werkgevers via een LinkedIncampagne te targeten. Daar hebben we ingezoomd op de hogere managementfuncties en op directieniveau. Met een video advertentie, ontwikkeld door Klant in Zicht, is er 3 weken lang geadverteerd naar werkgevers in Friesland.  

De strategie voor de campagne richting werkzoekenden was gecompliceerder. De targeting voor werkzoekenden was namelijk minder direct, dan bij werkgevers. 

Uiteindelijk is er gekozen voor een Facebook & Instagram campagne. Daarbij is de doelgroep gespecificeerd op leeftijd, gebied, werkstatus en interesses.  Door slim gebruik te maken van de Facebook pixel konden we na een week exact zien hoeveel mensen zich inschreven via de campagne. De karakteristieken van de inschrijver werden daarbij ook zichtbaar. Deze hebben we gebruikt om nog specifieker te adverteren. Zo konden we heel gericht, de advertentie sturen op daadwerkelijke inschrijvingen.

  

Het resultaat

Een mooi succes

In een kort tijdsbestek werden er meer dan voldoende werkzoekenden en werkgevers gevonden, om WURK! 2021 tot een groot succes te maken. Door de advertentiecampagne hebben uiteindelijk zo’n 700 werkzoekenden zich ingeschreven voor het evenement. Hierbij werd de doelstelling van 500 ruimschoots behaald. 

Ook het doel voor het aantal ingeschreven werkgevers werd ruim behaald. De doelstelling was namelijk 50 werkgevers, uiteindelijk zijn dit er meer dan 70 geworden! 

Niet geheel onbelangrijk: Ook de verhouding tussen werkgevers en werkzoekenden bleef behouden. 1 werkgever op 10 werkzoekenden. Mede door het resultaat van onze samenwerking met Klant in Zicht is het evenement een groot succes geworden.

De samenwerking voor Wurk!2021

De samenwerking met Flowhub is goed verlopen. Door onze specialiteiten en kennis te bundelen konden onze doelen gerealiseerd worden. Waardoor Wurk!2021 een online succes werd.
Skelte Anema
Eigenaar Klant in Zicht

Let’s get started

Past deze werkwijze ook bij jou?

Samen gaan we voor een succesvolle digitale strategie.

niels olivier

Niels Olivier
Eigenaar & Marketing specialist
06-53884770