Soleila bereikt ondernemers met duurzame ambities

Soleila helpt ondernemers met veel grond of met een groot dak om deze oppervlakte optimaal te gebruiken. Door een speciale constructie hoeft de ondernemer niet te investeren om toch zonnepanelen te hebben. Soleila regelt het hele proces en de ondernemer ontvangt een jaarlijkse vergoeding.

soleila
1
lopende projecten
1
bezoekers per maand
1 %
Conversie ratio
Het verhaal van Soleila

Zonne-energie specialisten

De Nederlandse samenleving staat voor een enorme uitdaging. De komende 30 jaar moet het land in rap tempo verduurzaamd worden. Soleila draagt met haar eigen concept hieraan bij. Ondernemers kunnen met de hulp van Soleila de bedrijfsvoering verduurzamen of een zonnepark realiseren. En dat alles zonder investering vooraf.

Het doel van Soleila

Van koude naar warme acquisitie

Het bedrijf heeft in een vroeg stadium al in beeld gebracht welke bedrijven een groot dak oppervlakte hebben. Daarnaast weten ze dat met name agrariërs veel grondoppervlakte hebben. Om deze ondernemers te helpen is eerst gekozen voor een koude acquisitie strategie. Zo zijn in een jaar tijd de meeste bedrijven gebeld.

Eén jaar later is de noodzaak ontstaan om online ook beter zichtbaar te zijn. De markt veranderd en steeds meer klanten zoeken jou, wanneer zij je nodig hebben. In plaats van andersom. Zo ontstond het verlangen om een goede marketing sales funnel te ontwikkelen voor optimale online zichtbaarheid en vindbaarheid.

01 onderzoek

02 bouwen

03 opschalen

De oplossing

Een gerichte marketing sales funnel

In mei 2020 zijn we begonnen met de eerste stappen voor de online funnel. Eerst hebben we alle kanalen met cookies aan elkaar gekoppeld. Vervolgens hebben we een chatfunctie op de website geïnstalleerd.

Daarna zijn we aan de slag gegaan met het opbouwen van de landingpages voor zonnedaken en zonneparken. In tussentijd hebben we advertenties ontwikkeld voor Google AdWords, Facebook en LinkedIn. Met de databestanden van Soleila konden we nauwkeurig targeten.

Op dit moment wordt de contentstrategie ontwikkeld en de e-mailmarketingstrategie. Zo kunnen we in de toekomst ondernemers in alle fasen van de klantreis bereiken.

Het resultaat

Een groeiende online leadvoorziening

Na een maand van voorbereidende werkzaamheden, begint de funnel op gang te komen. De eerste aanvagen voor dak- en grondscans komen binnen uit de advertenties die we op verschillende platformen ontwikkeld hebben.

In de volgende fase gaan we onderzoeken wat de kosten per lead zijn en hoe we deze steeds verder kunnen verlagen. Zo ontstaat er een funnel met een stabiele leadvoorziening tegen een lage prijs. 

Ook gaan we met de contentmarketing strategie ervoor zorgen dat er ook meer leads binnenkomen die niet vanuit advertenties komen. Daarmee wordt de leadvoorziening duurzamer en minder afhankelijk van advertentiebudget.

Past deze werkwijze ook bij jouw bedrijf?

Plan dan een digitale of fysieke kennismaking. Samen gaan we voor: